1593/1 Sk. No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı - İZMİR
0232 504 00 11
0506 096 81 35
info@izmirdostpsikoloji.com
Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalığı

Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalığı

Hoş geldin Kasım Ayı! Kasım ayının ilk haftası Özgül Öğrenme Güçlüğü ( ÖÖG - Disleksi ) Farkındalık haftası olma özelliği taşıyor. Özgül Öğrenme Güçlüğü, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de farkında olunması elzem olan bir konudur. Tabi farkında olmamız Özgül-Özel Öğrenme Güçlüğünün ne olduğunu bilmemizle başlıyor. Özgül Öğrenme Güçlüğü bireyin normal ya da normal üstü zekaya sahip olmasına rağmen okuma, yazma, matematik gibi akademik performasında düşüklük olmasıyla ortaya çıkan bir bozukluktur. Özel Öğrenme güçlüğü; görme, işitme engeli, zeka geriliği ya da çevresel dezavantajlardan kaynaklı yetersizlikleri içine alan bir durum değildir. Öğrenme güçlüğü nörolojik temelli, kalıtsal bir durumdur. Özgül Öğrenme Güçlüğü terimi; disleksi (okuma alanında güçlük), disgrafi (yazı alanında güçlük) ve diskalkuli (matematik alanında güçlük) kavramlarının hepsini kapsamaktadır. Özgül Öğrenme Güçlüğüne sahip bireylerin beyinlerindeki bazı yapısal ve işlevsel farklılıklarından dolayı, öğrenme stilleri de farklıdır. Kendi öğrenme stillerini geliştirebilmeleri için, uygun bir psikoeğitim süreci geçirmeleri gerekmektedir.

Hoş geldin Kasım Ayı! Kasım ayının ilk haftası Özgül Öğrenme Güçlüğü ( ÖÖG - Disleksi ) Farkındalık haftası olma özelliği taşıyor. Özgül Öğrenme Güçlüğü, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de farkında olunması elzem olan bir konudur. Tabi farkında olmamız Özgül-Özel Öğrenme Güçlüğünün ne olduğunu bilmemizle başlıyor. Özgül Öğrenme Güçlüğü bireyin normal ya da normal üstü zekaya sahip olmasına rağmen okuma, yazma, matematik gibi akademik performasında düşüklük olmasıyla ortaya çıkan bir bozukluktur. Özel Öğrenme güçlüğü; görme, işitme engeli, zeka geriliği ya da çevresel dezavantajlardan kaynaklı yetersizlikleri içine alan bir durum değildir. Öğrenme güçlüğü nörolojik temelli, kalıtsal bir durumdur. Özgül Öğrenme Güçlüğü terimi; disleksi (okuma alanında güçlük), disgrafi (yazı alanında güçlük) ve diskalkuli (matematik alanında güçlük) kavramlarının hepsini kapsamaktadır. Özgül Öğrenme Güçlüğüne sahip bireylerin beyinlerindeki bazı yapısal ve işlevsel farklılıklarından dolayı, öğrenme stilleri de farklıdır. Kendi öğrenme stillerini geliştirebilmeleri için, uygun bir psikoeğitim süreci geçirmeleri gerekmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerde DSM-V’e  (Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) göre tanı kriterleri arasında; sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması, okunanın anlamını anlama güçlüğü ( düz yazıyı okuyabilir ancak anlamlandırma, ilişkilendirme ve sıralamada sorun yaşama ), harf harf söyleme/yazma güçlükleri (ünlü ya da ünsüz harfleri ekleme, çıkarma ve bunların yerini değiştirme gibi), yazılı anlatım güçlükleri (cümleler içinde birden çok dil bilgisi ya da noktalama yanlışı yapmak, paragraf düzenlemesinin kötü olması gibi), sayı algısı, sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri (sayıları, bunların büyüklüğünü ve ilişkisini kavrayamama, sayısal hesapların ortasında kaybolma ve işlemi değiştirme gibi), sayısal/matematiksel akıl yürütme güçlükleri (matematikle ilgili kavramları, gerçekleri ya da işlemleri uygulamakta çok zorlanma) bulunmaktadır. DSM-5’e göre bu kriterlerden en az birinin, en az altı ay süreyle belirgin bir şekilde görülmesi gerekmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün erken fark edilmesi ve erken müdahalede bulunulması çok önemlidir. Çünkü erken müdahale, çocukların yetersizlik yaşadıkları durumlarda akranlarıyla aynı düzeye gelebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ÖÖG nedeniyle çocuklar akademik başarısızlığın yanı sıra özgüven yetersizliği ve kaygı bozukluğu (anksiyete) gibi psikolojik sorunlar da yaşamaktadır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün terapisi psikoeğitimdir. Birçok konuda olduğu gibi ÖÖG için de bireysel farklılıklara uygun müdahale yapılması, bu konuda yeterliliğe sahip bir uzmandan destek alınması elzemdir. Özellikle son dönemlerde ÖÖG olan çocuklarda etkinliği yüksek olan PASS Teorisi Bilişsel Müdahale Programı – Türkçe PREP desteği, öğrenme güçlüğü nedeniyle yaşanan zorluklarla mücadelede büyük yarar sağlamaktadır. Özel Öğrenme Güçlüğü bir hastalık değil, farklılıktır. Öğretmenlerin ve ailelerin bu durumu fark etmesi ve fark edildiği gibi de bir uzmana başvurması gerekmektedir. Fark edilmesine rağmen önemsenmeyen, zamanında müdahale edilmeyen durumlarda akademik başarısızlık artarak buna bağlı psikolojik sorunlar büyür ve kişinin okul hayatını terk etmesine, davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur. Özgül Öğrenme Güçlüğü zeka geriliği değildir ve bununla karıştırılmamalıdır. Yalnızca kasım ayında değil; daima Özgül Öğrenme Güçlüğünün farkında olmamız dileklerimle, sevgiler.

Özel İzmir Dost Psikoloji Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü

Uzm. Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız

06.11.2019