1593/1 Sk. No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı - İZMİR
0232 504 00 11
0506 096 81 35
info@izmirdostpsikoloji.com
Nedir Bu Beden Olumlama?

Nedir Bu Beden Olumlama?

Beden olumlama hareketi; şişman, zayıf, tüylü, tüysüz, uzun, kısa, engelli, engelsiz ve daha birçok sıfatta olan tüm bedenlerin değerli olduğunu ve var olma hakkı olduğunu savunan bir anlayıştır. Büyük oranda medyanın ve şimdilerde özellikle sosyal medyanın etkisiyle bizlere dayatılan "Güzel ve değerli olmak için ... olmak zorundasın!" zorbalığını reddeden bu akım bizlere her şekilde değerli olduğumuzu hatırlatıyor. Bu da gerek sosyal hayatta gerekse sanal dünyada maruz kaldığımız zorbalıklar sebebiyle uzaklaştığımız öz sevgi ve öz şefkat gibi değerlere yaklaşmamızı sağlıyor.

Beden olumlama hareketi; şişman, zayıf, tüylü, tüysüz, uzun, kısa, engelli, engelsiz ve daha birçok sıfatta olan tüm bedenlerin değerli olduğunu ve var olma hakkı olduğunu savunan bir anlayıştır. Büyük oranda medyanın ve şimdilerde özellikle sosyal medyanın etkisiyle bizlere dayatılan "Güzel ve değerli olmak için ... olmak zorundasın!" zorbalığını reddeden bu akım bizlere her şekilde değerli olduğumuzu hatırlatıyor. Bu da gerek sosyal hayatta gerekse sanal dünyada maruz kaldığımız zorbalıklar sebebiyle uzaklaştığımız öz sevgi ve öz şefkat gibi değerlere yaklaşmamızı sağlıyor.

Beden olumlama bazı çevrelerce şişmanlığa övgü olarak eleştiri alsa da bu gerçek dışıdır. Çünkü beden olumlama bir bedenin diğerinden üstün olmadığını, her bedenin değerli olduğunu savunur. Sevilmek için tek bir şekilde, kalıpta olmamız gerektiğini reddeder. Çünkü sevilmek, değerli olmak için tek bir şekilde ve bedende olması gerektiğini düşünmek, algılarımızın bu şekilde yönetilmesine izin vermek insanın psikolojik ve beden sağlığı açısından çok tehlikelidir. Bu şekilde düşünen insanın kendisiyle ilgili algıları kötüleşebilir; kilo aldığı, herhangi bir durumdan kaynaklı beden değişimi gösterdiğinde (hamilelik, sivilcelenme, yaralanma vb.) kendisinin değersiz olduğuna dair bir bilişsel çarpıtma oluşabilir. Bu da zamanla beden dismorfik bozukluk, yeme bozuklukları, sosyal fobi, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara sebep olur.

Beden olumlama sadece kadınları kapsayan bir kavram değildir. Cinsiyet ayırt etmeksizin her bedenin var olma özgürlüğünü savunur. Sağlıksızlığa teşvik etmez. Çünkü tüm bedenlere karşı nötrdür, birini diğerinden farklı olduğu için üstün ya da aşağı görmez.

Birinin sağlıklı olup olmadığını sadece dış görünüşüne bakarak anlayamayız. Her birimiz doğuştan farklı genetik kodlarla, farklı bedensel özelliklerle dünyaya geliyoruz. O nedenle bedenlerimizin birbirinden farklı olması, tek bir insan bedeni olmaması doğaldır. Bizler doğuştan var olan fiziksel özelliklerimizi kabul ederek, onun sağlığını korumaya yönelmeliyiz. Nasıl göründüğümüz göreceli bir kavramdır. Önemli olan sağlığımız ve nasıl hissettiğimizdir.

Sosyal medyadaki gerçek dışı bedensel algılarla kendi bedenimizi kıyaslamamalıyız. Sosyal medyanın herkesin göstermek istediği görüntüyü göstermek istediği şekilde var edebileceği, sanal bir dünya olduğunu unutmamalıyız. Medya yıllar içerisinde algılarımızı yöneterek görsel zevklerimizi etkilemeye devam ediyor. Bir dönem zayıf bedenler moda iken bir dönem daha kıvrımlı bedenler moda olabiliyor. Önemli olan moda olan bedende olmak mıdır? Yoksa nasıl olduğumuz, hissettiğimiz midir? Ya farklı bir beden ölçüsünde olsaydık daha mı değersiz/değerli olacaktık? Çocukluktan itibaren sosyal hayatımızda bedensel özelliklerimizden dolayı zorbalığa uğradık mı? Bu zorbalık günümüzde siber zorbalık olarak da şekil değiştirerek devam etmiyor mu? Bir kişiye fiziksel özellikleriyle ilgili kötü şeyler yazdığımızda/söylediğimizde biz daha mı iyi oluyoruz? Bunu farkında olmadan çevremize ve kendimize yapıyor muyuz?

Bedenimiz, yaşamımızı sürdürebilmemiz için her gün durmadan çalışıyor. Sağlıkla çalışabilen, hastalıklarla savaşabilen, sahip olduğumuz bedenlerimize teşekkür etmeyi ihmal etmeden ve kıymetinin farkında olarak yaşamanızı dilerim.

 

 

Özel İzmir Dost Psikoloji Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü 
Uzm. Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız

07.08.2019